Ads2

IZINDABA EZIPHUTHUMAYO | UCyril Ramaphosa umemezela ikhabethe elisha, uJohn Steenhuisen ungungqongqoshe wezoLimo

 

New Cabinet Members
Ramaphosa elects New Cabinet Members
NgeSonto ebusuku, uMongameli Cyril Ramaphosa, osanda kuphinde waqokwa ngemva kokuthi i-ANC ilahlekelwe yinqwaba yayo ephelele, umemezele iKhabhinethi lakhe elisha, elihlanganisa amalungu eDemocratic Alliance (DA) namanye amaqembu ezepolitiki ahlukahlukene. Lawa maqembu avumile ukujoyina uHulumeni Wobumbano Kazwelonke.

Naphezu komzamo wokugcina wama-Economic Freedom Fighters (EFF) kaJulius Malema wokungena kuHulumeni Wobumbano Kazwelonke—nges شرط ukuthi kungafakwa i-DA neFreedom Front Plus—uRamaphosa wafinyelela esivumelwaneni nomholi we-DA uJohn Steenhuisen. Lesi sivumelwano sinikeza i-DA ukuhola kweziphathimandla eziyisithupha kanye nezikhundla ezingaphansi ezilitshumi nambili.

URamaphosa umemezele ukuthi uPaul Mashatile uzosebenza njengasekela mongameli, kuyilapho umholi we-DA uJohn Steenhuisen eqokwe njengoNgqongqoshe Wezolimo.

URamaphosa ugcizelele ukuthi ukwakhiwa kwalo Hulumeni Wobumbano Kazwelonke kuyinto engakaze yenzeke emlandweni wentando yeningi yezwe.

"Kufanele sihlele ngokucophelela ukwakhiwa kukahulumeni omusha ukuze kusebenze izidingo zikazwelonke, kubonakalise imiphumela yokhetho, futhi sisebenzise amandla eqembu ngalinye," kusho uRamaphosa.

Ugcizelele isidingo sokubhekana nezidingo zelizwe ezisheshayo nezesikhathi eside.

Izikhundla ezibalulekile ezinikezwe i-DA zifaka:

- Ungqongqoshe Wezemfundo Eyisisekelo: uSiviwe Gwarube

- Ungqongqoshe Wezokuxhumana: uSolly Malatsi

- Ungqongqoshe Wezemisebenzi Yomphakathi: uDean MacPherson

- Ungqongqoshe Wezasekhaya: uLeon Schreiber

- Ungqongqoshe Wezemvelo: uDion George

URamaphosa wachaza ukuthi ukuhlukanisa ezinye izikhundla kwakudingeka ukuze kugxilwe kahle ezindabeni ezibalulekile.

Umemezele ukuhlanganiswa kweminyango ye-Electricity ne-Energy, kuyilapho kusungulwa umnyango ohlukile wezinsiza zamaminerali nowamafutha.

Ngaphezu kwalokho, uMnyango Wezolimo uzohlukaniswa noMnyango Wezinguquko Zomhlaba Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya, futhi uMnyango Wezemfundo Ephakeme uzohlukaniswa noMnyango Wezesayensi, Ubuchwepheshe, Nokusungula.

UMnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa Komthethosisekelo uzohlukaniswa noMnyango Wezokuphathwa Kwezokulungiswa Kwesigwebo, futhi uMnyango Wezamabhizinisi Omphakathi uzosuswa.

"Phakathi nenqubo yokwenza imodeli entsha yabanikazi bezabelo, uMnyango Wezokuphathwa Komphakathi uzohlelwa ngaphakathi koMongameli," engeza uRamaphosa.

Comments

Left Right

Close Ad
Close Ad

Ads4

Popular Posts

Ad4

Ads3